chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Końcowy główny indeks
Czerwiec
 
-
98.4
00:00
JPY
Japonia
Końcowy indeks zgodności
Czerwiec
 
-
110.5
01:00
EUR
Niemcy
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
II kw.
 
-
0.4%
01:00
EUR
Niemcy
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
II kw.
 
-
3.1%
01:00
CHF
Szwajcaria
Wskaźnik konsumpcji UBS
Lipiec
 
-
1.34
02:00
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Sierpień
 
-
48.6
02:00
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Sierpień
 
-
50.5
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Sierpień
 
-
53.8
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI usług
Sierpień
 
-
54.4
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Sierpień
 
-
52
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Sierpień
 
-
52.9
03:00
NOK
Norwegia
Poziom bezrobocia
Sierpień
 
-
4.7%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki na zakup domów BBA
Lipiec
 
-
40 103
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 19.08.2016
 
-
-
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen domów m/m
Czerwiec
 
-
0.2%
08:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Sierpień
 
-
59.9
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Lipiec
 
5.57 mln
5.57 mln
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 19.08.2016
 
-
-
18:50
JPY
Japonia
Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) r/r
Czerwiec
 
-
0.2%
20:30
AUD
Australia
Prywatne wydatki kapitałowe k/k
II kw.
 
-
-5.2%
00:00
Końcowy główny indeks
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
98.4
Złożone indeksy używane jest do zidentyfikowania wielkości całej aktywności biznesowej poprzez komponowanie zmian procentowych wyselekcjonowanych wskaźników. Są trzy typy złożonych indeksów. Główny indeks, który ma tendencję do poprzedzania indeksu zgodności o kilka miesięcy. Używane to jest do przewidywania zmian w kierunku gospodarki. Indeks zgodności. Ten pokrywa się z cyklem biznesowym. Używany jest do zidentyfikowania bieżącego stanu gospodarki. Opóźniony indeks. Ma tendencję do opóźnienia o ok. sześć miesięcy w stosunku do indeksu zgodności. Używany jest do potwierdzenia punktów zwrotnych i faz cyklu biznesowego. Ogólnie, wzrastający indeks zgodności oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu, a spadający indeks zgodności oznacza iż gospodarka jest w fazie kurczenia. Magnituda zmian w indeksie zgodności odzwierciedla tempo faz rozwoju i kurczenia się. Obecnie, złożone indeksy używają 29 serii wskaźników w całości: 12 głównych wskaźników, 11 wskaźników zgodności i sześć opóźnionych wskaźników. Lista wyselekcjonowanych serii wskaźników jest przeglądana za każdym razem gdy gospodarka przechodzi przez jeden kompletny cykl. Jest to końcowa ocena.
00:00
Końcowy indeks zgodności
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
110.5
Złożone indeksy używane jest do zidentyfikowania wielkości całej aktywności biznesowej poprzez komponowanie zmian procentowych wyselekcjonowanych wskaźników. Są trzy typy złożonych indeksów. Główny indeks, który ma tendencję do poprzedzania indeksu zgodności o kilka miesięcy. Używane to jest do przewidywania zmian w kierunku gospodarki. Indeks zgodności. Ten pokrywa się z cyklem biznesowym. Używany jest do zidentyfikowania bieżącego stanu gospodarki. Opóźniony indeks. Ma tendencję do opóźnienia o ok. sześć miesięcy w stosunku do indeksu zgodności. Używany jest do potwierdzenia punktów zwrotnych i faz cyklu biznesowego. Ogólnie, wzrastający indeks zgodności oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu, a spadający indeks zgodności oznacza iż gospodarka jest w fazie kurczenia. Magnituda zmian w indeksie zgodności odzwieciedla tempo faz rozwoju i kurczenia się. Obecnie, złożone indeksy używają 29 serii wskaźników w całości: 12 głównych wskaźników, 11 wskaźników zgodności i sześć opóźnionych wskaźników. Lista wyselekcjonowanych serii wskaźników jest przeglądana za każdym razem gdy gospodarka przechodzi przez jeden kompletny cykl. Jest to końcowa ocena.
01:00
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
NiemcyEUR
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.4%
Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą zachowania gospodarki krajowej w danym okresie. Wskazuje wartość dóbr i usług wyprodukowanych na terytorium gospodarczym (wartość dodana) pod warunkiem, że nie są używane jako produkt pośredni do produkcji innych dóbr i usług. W Niemczech PKB liczone jest poprzez dodanie stosunku do produkcji i wydatków. Stosunek do produkcji oznacza, że PKB jest obliczane poprzez wyliczenie wartości dodanej przez wszystkim producentów jako różnicy pomiędzy wartością produkowanych dóbr i usług (efekt końcowy) i pośredniego użycie, dodając podatki na produkty (takie jak tabaka, olej mineralny i VAT), oraz odejmując dodatki na produktach. PKB może być również obliczany jako od strony zapotrzebowania. To co wyliczane jest jako stosunek do wydatków, to wydatek związany z końcowym użyciem dobra lub usługi, tj. wydatek na końcową konsumpcję z gospodarstwa domowego, wydatek na końcową konsumpcję z rzędu, formowanie kapitału i bilansu eksportu i importu (eksport minus import). Pierwsze wskaźniki są kilkukrotnie ponownie sprawdzane aby dodać informację statystyczną, która pojawiła się w międzyczasie. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału.
01:00
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
NiemcyEUR
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.1%
Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą zachowania gospodarki krajowej w danym okresie. Wskazuje wartość dóbr i usług wyprodukowanych na terytorium gospodarczym (wartość dodana) pod warunkiem, że nie są używane jako produkt pośredni do produkcji innych dóbr i usług. W Niemczech PKB liczone jest poprzez dodanie stosunku do produkcji i wydatków. Stosunek do produkcji oznacza, że PKB jest obliczane poprzez wyliczenie wartości dodanej przez wszystkim producentów jako różnicy pomiędzy wartością produkowanych dóbr i usług (efekt końcowy) i pośredniego użycie, dodając podatki na produkty (takie jak tabaka, olej mineralny i VAT), oraz odejmując dodatki na produktach. PKB może być również obliczany jako od strony zapotrzebowania. To co wyliczane jest jako stosunek do wydatków, to wydatek związany z końcowym użyciem dobra lub usługi, tj. wydatek na końcową konsumpcję z gospodarstwa domowego, wydatek na końcową konsumpcję z rzędu, formowanie kapitału i bilansu eksportu i importu (eksport minus import). Pierwsze wskaźniki są kilkukrotnie ponownie sprawdzane aby dodać informację statystyczną, która pojawiła się w międzyczasie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
01:00
Wskaźnik konsumpcji UBS
SzwajcariaCHF
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.34
Wskaźnik konsumpcji UBS (Union Bank of Switzerland) sygnalizuje trendy w prywatnej konsumpcji w Szwajcarii z przewagą ok. trzech miesięcy w stosunku do oficjalnych danych. Stanowiąc 58%, prywatna konsumpcja jest zdecydowanie najbardziej istotym elementem szwajcarskiego PKB. UBS wylicza ten wiodący wskaźnik spośród pięciu paramentów związanych z konsumentami: sprzedaży nowych samochodów, sytuacji biznesowej w handlu detalicznym, liczby nocowań w hotelach przez Szwajcarów w Szwajcarii, indeksu sentymentu konsumenckiego i transakcji kartami kredytowymi wykonanymi poprzez UBS w punktach sprzedaży w Szwajcarii. Z wyjątkiem indeksu sentymentu konsumenckiego, wszystkie dane są dostępne comiesięcznie. Długoterminowa średnia indeksu wynosi 1.50 punktu.
02:00
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
48.6
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:00
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
50.5
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
53.8
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
02:30
Wstępny PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
54.4
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek wstępny.
03:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
52
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
03:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
52.9
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
03:00
Poziom bezrobocia
NorwegiaNOK
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
4.7%
Zatrudnieni są definiowani jako ludzie z dochodem z pracy. Bezrobotni są definiowani jako osoby bez dochodu z pracy, ale takie, które szukają pracy i mogą rozpocząć pracę niezwłocznie. Procent wyliczany jest z sił roboczych. Siły robocze to całość osób pracujących i bezrobotnych. Są dwa mierniki bezrobocia w Norwegii: wskaźniki dla zarejestrowanego bezrobocia w Dyrekcji Pracy i wskaźniki Statystyki norweskiej bazowane na badaniu sił roboczych. Różnicą pomiędzy tymi wskaźnikami jest fakt, iż badanie zawiera osoby niezatrudnione, które nie są zarejestrowane u służb zatrudnienia i niektóre z tych są miarą na rynku pracy.
03:30
Pożyczki na zakup domów BBA
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
40 103
Pożyczki na zakup domu BBA (Brytyjska Wspólnota Bankowców) pokazują liczbę nowych hipotek na zakup domów w bankach reprezentowanych przez BBA w okresie poprzedniego miesiąca. BBA representuje największe banki, których udział w pożyczkach hipotecznych na rynku to ok. 60% całej Wielkiej Brytanii.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 19.08.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
08:00
Indeks cen domów m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
HPI jest szeroką miarą ruchu pojedynczej rodziny cen domów. HPI jest ważonym indeksem powtarzalnej sprzedaży, oznacza to, że miary średnich zmian cen w powtarzalnych cenach lub refinansowaniu tych samych własności. Informację uzyskuje się poprzez przeglądnięcie powtarzalnych transakcji hipotecznych na własności pojedynczej rodziny, których hipoteki zostały wykupione lub zabezpieczone przez Fannie Mae lub Freddie Mac od stycznia 1975 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
08:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
59.9
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.
09:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
5.57 mln
Poprzednio
5.57 mln
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 19.08.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
18:50
Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Indeks Cen Usług Korporacyjnych (CSPI) skupia się na cenach usług w handlu pomiędzy korporacjami. CSPI może być uznany za odpowiednik CGPI, który skupia się na cenach dóbr w handlu pomiędzy korporacjami. Głównym celem indeksu jest badanie rozwoju cen, które mają najbardziej czuły wpływ na dostawy i warunki popytu na rynku usług, z widokiem na ułatwienie analizy warunków makroekonomicznych. CSPI pokrywa krajowe i importowane usługi dostarczone przez firmy, a wyklucza usługi dostarczone przez konsumentów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
20:30
Prywatne wydatki kapitałowe k/k
AustraliaAUD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-5.2%
Wskaźnik ten mierzy zmianę wartości z inflacją dla nowych wydatków prywatnych firm. Jest to główny wskaźnik dobrej kondycji gospodarczej – warunki rynkowe mają szybki wpływ na firmy, a zmiany w ich inwestycjach mogą być wczesnym sygnałem przyszłej aktywności gospodarczej. Raport ten wykonywany jest kwartalnie.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku