chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Pewność konsumencka
Lipiec
47.8
-
46.5
01:00
EUR
Niemcy
Pewność konsumencka Gfk
Sierpień
10
9.9
10.1
01:00
CHF
Szwajcaria
Wskaźnik konsumpcji UBS
Czerwiec
1.34
-
1.35
01:00
EUR
Finlandia
Pewność konsumencka
Lipiec
13.1
-
14.9
01:45
EUR
Francja
Wskaźnik pewności konsumenckiej
Lipiec
96
96
97
01:45
EUR
Francja
Indeks cen producentów m/m
Czerwiec
0.4%
-
0.3%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen producentów r/r
Czerwiec
-3.1%
-
-3.5%
02:00
EUR
Hiszpania
Sprzedaż detaliczna r/r
Lipiec
5.6%
3.3%
2.3%
02:00
SEK
Szwecja
Pewność konsumencka
Lipiec
95.2
98
98.7
02:00
SEK
Szwecja
Pewność przetwórstwa
Lipiec
103.1
103.5
104.8
03:00
EUR
strefa euro
Podaż pieniądza M3 r/r
Czerwiec
5.0%
5.0%
4.9%
03:00
EUR
strefa euro
Prywatne pożyczki r/r
Czerwiec
1.7%
1.7%
1.6%
03:00
EUR
Włochy
Pewność biznesowa
Lipiec
103.1
101.8
102.8
03:00
EUR
Włochy
Pewność konsumencka
Lipiec
11.3
109.2
110.2
03:30
GBP
Wielka Brytania
Końcowy Produkt Krajowy Brutto k/k
II kw.
0.6%
0.4%
0.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Końcowy Produkt Krajowy Brutto r/r
II kw.
2.2%
2.0%
2.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks usług 3m/3m
3 miesiące do 05.2016
0.3%
0.3%
0.5%
05:00
GBP
Wielka Brytania
Handel dystrybucyjny CBI
Lipiec
-14
1
4
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 22.07.2016
-11.2%
-
-1.3%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Czerwiec
-0.5%
0.3%
-0.4% R (-0.3%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe
Czerwiec
-4.0%
-1.1%
-2.8% R (-2.3%)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż domów w trakcie realizacji m/m
Czerwiec
0.2%
1.4%
-3.7%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 22.07.2016
521.1 mln baryłek
517.05 mln baryłek
519.5 mln baryłek
13:00
USD
Stany Zjednoczone
Decyzja ws. stopy procentowej
27.07.2016
0.5%
0.5%
0.5%
13:00
USD
Stany Zjednoczone
Oświadczenie FOMC ws. polityki monetarnej
26.07.2016
 
-
-
20:30
AUD
Australia
Indeks cen eksportu k/k
II kw.
 
2.9%
-4.7%
20:30
AUD
Australia
Indeks cen importu k/k
II kw.
 
1.6%
-3.0%
00:00
Pewność konsumencka
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
47.8
Prognoza
-
Poprzednio
46.5
Badanie ma na celu szybkie zrozumienie zmian w postrzeganiu konsumentów jako narzędzie w rozwoju trendów gospodarczych. W badaniu bierze udział 6 720 gospodarstw domowych z użyciem trzypoziomowej warstwowej metody próby na mieście/miejscowości/wsi, jednostce lokalnej i gospodarstwie domowym. Zmienne badania to Percepcja konsumencka, oczekiwane ceny, Stan gospodarstwa domowego. Wyliczenie indeksu pewności konsumenckiej jest prostą średnią czterech indeksu, zmienionych z pięciu indeksów, włącznie z percepcją ceny. Wynik powyżej 50 pokazuje pozytywny sentyment konsumencki podczas gdy liczba poniżej 50 wskazuje na negatywny sentyment konsumencki.
01:00
Pewność konsumencka Gfk
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
10
Prognoza
9.9
Poprzednio
10.1
Indeks pobierany jest z badania pt. “GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima” (GfK usługi gospodarcze – konsumpcja i nastrój do oszczędzania), które są publikowane przez firmę badawczą GfK Marktforschung. Badanie jest głównie bazowane na comiesięcznych rozmowach z klientami, które są przeprowadzane w imieniu Komisji Unii Europejskiej. Reprezentatywna grupa 2 500 wybranych respondentów pytana była używając systemu rotacyjnego o ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej i jak widzą swoją własną sytuację finansową.
01:00
Wskaźnik konsumpcji UBS
SzwajcariaCHF
Okres
Czerwiec
Obecnie
1.34
Prognoza
-
Poprzednio
1.35
Wskaźnik konsumpcji UBS (Union Bank of Switzerland) sygnalizuje trendy w prywatnej konsumpcji w Szwajcarii z przewagą ok. trzech miesięcy w stosunku do oficjalnych danych. Stanowiąc 58%, prywatna konsumpcja jest zdecydowanie najbardziej istotym elementem szwajcarskiego PKB. UBS wylicza ten wiodący wskaźnik spośród pięciu paramentów związanych z konsumentami: sprzedaży nowych samochodów, sytuacji biznesowej w handlu detalicznym, liczby nocowań w hotelach przez Szwajcarów w Szwajcarii, indeksu sentymentu konsumenckiego i transakcji kartami kredytowymi wykonanymi poprzez UBS w punktach sprzedaży w Szwajcarii. Z wyjątkiem indeksu sentymentu konsumenckiego, wszystkie dane są dostępne comiesięcznie. Długoterminowa średnia indeksu wynosi 1.50 punktu.
01:00
Pewność konsumencka
FinlandiaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
13.1
Prognoza
-
Poprzednio
14.9
Barometr konsumencki zawiera pytania odnośnie konkretnych spraw gospodarczych. Indywidualne wskaźniki oparte są na następujących pytaniach: ocena konsumentów dot. rozwoju fińskiej gospodarki jak również ich własna sytuacja gospodarcza taka jak rozwój cen konsumenckich w ciągu ostatnich i nadchodzących lat; ocena konsumentów dot. zmian w zatrudnieniu w ciągu następnych 12 miesięcy; ocena konsumentów na temat tego jak korzystny był bieżący okres dla dokonywania dużych zakupów, oszczędności lub zaciągnięcia pożyczki; ocena konsumentów na temat tego jakie będą wydatki na dobra trwałe w nadchodzącym roku w porównaniu z poprzednim rokiem.
01:45
Wskaźnik pewności konsumenckiej
FrancjaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
96
Prognoza
96
Poprzednio
97
Miesięczne badanie daje obraz opinii gospodarstw domowych na ich środowisko gospodarcze i pewne aspekty ich personalnych okoliczności gospodarczej. Dostarcza informacji na temat zachowania konsumentów i oczekiwań dotyczących ich wydatków i oszczędzania. Badanie monitoruje krótkoterminowe zjawiska takie jak ceny, zatrudnienie i oszczędności z punktu widzenia gospodarstw domowych, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych. Łączny wskaźnik jest środkiem arytmetycznym łączącym następujące pięć wskaźników: standardy życia we Francji (zmiana w stosunku do poprzedniego / perspektywy), osobista pozycja finansowa (zmiana w stosunku do poprzedniej / perspektywy); terminy dużych zakupów. Dla każdego zadanego pytania bilans opinii jest równy różnicy pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Ok. 2 000 gospodarstw domowych bada się poprzez ankietę telefoniczną.
01:45
Indeks cen producentów m/m
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.4%
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen producentów dla krajowego rynku Francji mierzy rozwój cen transakcji dóbr przemysłowych sprzedawanych na francuskim rynku, netto bez Podatku od wartości dodanej (VAT). Indeks cen producentów dla rynków eksportu pokazuje rozwój cen transakcyjnych dóbr przemysłowych sprzedawanych na obce rynki wyrażone w Euro i dostarczone na statek (FOB Free on board). Połączenie dwóch wskaźników stanowi indeks cen produktów przemysłowych (rynki francuski i zagraniczne). Indeks oparty jest na miesięcznych cenach (lub kwartalnych cenach w niektórych przemysłach) 26 000 produktów zebranych z próby reprezentatywnej 3 900 przedsiębiorstw odpowiadających na obowiązkowe badanie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Indeks cen producentów r/r
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
-3.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-3.5%
Indeks cen producentów dla krajowego rynku Francji mierzy rozwój cen transakcji dóbr przemysłowych sprzedawanych na francuskim rynku, netto bez Podatku od wartości dodanej (VAT). Indeks cen producentów dla rynków eksportu pokazuje rozwój cen transakcyjnych dóbr przemysłowych sprzedawanych na obce rynki wyrażone w Euro i dostarczone na statek (FOB Free on board). Połączenie dwóch wskaźników stanowi indeks cen produktów przemysłowych (rynki francuski i zagraniczne). Indeks oparty jest na miesięcznych cenach (lub kwartalnych cenach w niektórych przemysłach) 26 000 produktów zebranych z próby reprezentatywnej 3 900 przedsiębiorstw odpowiadających na obowiązkowe badanie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
Sprzedaż detaliczna r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
5.6%
Prognoza
3.3%
Poprzednio
2.3%
Głównym celem wskaźników handlu detalicznego (lub sprzedaży detalicznej) (RTI) jest uzyskanie fundamentalnej charakterystyki firm dedykowanych do wykonywania sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, co ułatwia pomiary w sposób krótkoterminowy rozwoju aktywności tego sektora. Do zbierania informacji pobiera się dane miesięczne dot. sprzedaży detalicznej z firmy z zawarciem czterech grup dóbr: żywności, wyposażenia osobistego, wyposażenia gospodarstwa domowego i innych dóbr konsumenckich wraz z kwartalnymi danymi o zarobkach. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
Pewność konsumencka
SzwecjaSEK
Okres
Lipiec
Obecnie
95.2
Prognoza
98
Poprzednio
98.7
Badanie tendencji konsumenckiej jest miesięcznym badaniem tendencji gospodarstw domowych w Szwecji. Celem badania jest dostarczenie szybkiego, jakościowego wskaźnika planów gospodarstw domowych dot. zakupu dóbr trwałych, opinii na temat sytuacji gospodarczej w Szwecji i na temat osobistych finansów oraz oczekiwań dot. inflacji i oszczędności. Dane z badania zawierają tzw. procenty netto, które pokazują proporcję gospodarstw domowych wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazującą na negatywną zmianę.
02:00
Pewność przetwórstwa
SzwecjaSEK
Okres
Lipiec
Obecnie
103.1
Prognoza
103.5
Poprzednio
104.8
Badanie tendencji biznesowej pokrywa firmy w sektorze biznesowym. Jest przeprowadzane w celu dostarczenia szybkiego wskaźnika jakościowego aktualnych wyników i oczekiwań biorąc pod uwagę zmienne, dla których nie ma do tej pory dostępnych danych liczbowych. Zmienne w badaniu dotyczą nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia. Wśród danych badania są tzw. procenty netto, które pokazują proporcję firm wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazujących negatywną zmianę.
03:00
Podaż pieniądza M3 r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
5.0%
Prognoza
5.0%
Poprzednio
4.9%
M3 jest „szerokim” zakresem monetarnym, który składa się z M2 plus umowy wykupu, fundusze i jednostki rynku pieniężnego jak również zabezpieczenia debetów z terminem płatności do dwóch lat. M2 jest „średnim” zakresem monetarnym który składa się z M1 plus depozyty z ustalonym terminem płatności do dwóch lat i depozyty wykupowane z wypowiedzenia do trzech miesięcy. M1 jest „wąskim” zakresem monetarnym, który zawiera waluty w obrocie i depozyty jednodniowe. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
03:00
Prywatne pożyczki r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
1.7%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.6%
Mierzy zmianę z całkowitej wartości nowych pożyczek oferowanych konsumentom i firmom w sektorze prywatnym. Pożyczki w sektorze prywatnym przyznane przez Finansowe Instytucje Monetarne (MFI) są największym elementem M3 i najbardziej widocznym spośród całości monitorowanej przez EBC. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Pewność biznesowa
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
103.1
Prognoza
101.8
Poprzednio
102.8
ISAE monitoruje cykliczny rozwój sektora przetwórstwa we Włoszech poprzez badanie 4,000 włoskich firm biznesowych. Głównym pytania dotyczą bieżącego trendu (krajowego i zagranicznego) dotyczącego książek zamówień, produkcji i inwentarzy, krótkoterminowych prognoz na temat książek zamówień, produkcji, cen i ogólnej sytuacji gospodarczej. Respondenci zapraszani są również do wskazania planowanych wydatków na inwestycje obecnie, w poprzednim i przyszłym roku oraz dostarczają wskazania cen inwestycji na te same lata.
03:00
Pewność konsumencka
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
11.3
Prognoza
109.2
Poprzednio
110.2
Indeks mierzy opinie konsumentów poprzez zsumowanie ich odpowiedzi na dziewięć pytań na temat sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji gospodarczej rodziny wraz zatrudnieniem, oszczędnościami, zakupami dóbr trwałych i sytuacji finansowej/ Dane są obliczane jako bilans procentowy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. W pytaniach, w których możliwe jest pięć odpowiedzi, najbardziej skrajne odpowiedzi mają podwójną wartość. Następnie wyliczana jest zwykła średnia arytmetyczna. Wskaźnik prezentowany jest jako indeks. Próba wybierana jest z grupy populacji, która ukończyła 18 lat i więcej. Wybiera się ok. 2000 osób.
03:30
Końcowy Produkt Krajowy Brutto k/k
Wielka BrytaniaGBP
Okres
II kw.
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.4%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest integralną częścią krajowych rachunków Wielkiej Brytanii i dostarcza miarę całkowitej aktywności gospodarczej w regionie. PKB jest zwykle określany jako jeden z głównych „wskaźników podsumowujących” aktywności gospodarczej, a odniesienia do „wzrostu w gospodarce” oceniają wzrost PKB w obrębie ostatniego kwartału. Trzecie ocena: Krajowe Rachunki Wielkiej Brytanii – pełne rachunki krajowe – publikowane 12 tygodni po końcu kwartału.
03:30
Końcowy Produkt Krajowy Brutto r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
II kw.
Obecnie
2.2%
Prognoza
2.0%
Poprzednio
2.0%
03:30
Indeks usług 3m/3m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do 05.2016
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.5%
Miesięczny indeks usług (IoS) pokazuje miesięczne ruchy w wartości brutto dodanej do przemysłów usługowych. Przemysł usług w sumie stanowi ok. 75% brytyjskiego PKB i zawiera w sobie sektor prywatny i usługi rządowe. Wartość dodana brutto (GVA) jest ważnym elementem miary gospodarki. GVA dla przemysłów usługowych jest różnicą pomiędzy wartością dostarczonej usługi (wynik końcowy) i wartością dóbr i usług użytych w dostarczeniu tej usługi (średnie zużycie). IoS pokazuje jak ta wartość zmienia się z miesiąca na miesiąc.
05:00
Handel dystrybucyjny CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Lipiec
Obecnie
-14
Prognoza
1
Poprzednio
4
Handel hurtowy CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu). Ten miarodajny wskaźnik krótkoterminowego trendu w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii i całościowej dystrybucji handlowej ma dużą wagę w tworzeniu polityki ekonomicznej Banku Anglii i przez rząd. Jest najbardziej respektowanym barometrem handlu giełdowego. Docelowo kierowany do dyrektorów, managerów sprzedaży, badanie obejmuje sprzedaż, zamówienia i giełdę.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 22.07.2016
Obecnie
-11.2%
Prognoza
-
Poprzednio
-1.3%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
-0.5%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
-0.4% R (-0.3%)
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
-4.0%
Prognoza
-1.1%
Poprzednio
-2.8% R (-2.3%)
Dobra trwałe są nowe lub używane elementy ogólnie z normalnym oczekiwanym życiem trzech lat lub więcej. Trwałe towary handlowe firm handlu hurtowego zangażowanych w sprzedaż hurtową produktu to takie jak pojazdy mechaniczne, meble, materiały budowlane, maszyny i sprzęt (włącznie ze sprzętem gospodarstwa domowego), metale i minerały (z wyjątkiem paliwa), dobra sportowe, zabawki i towary związane z hobby, materiały zdolne do recyklingu i części.
09:00
Sprzedaż domów w trakcie realizacji m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.2%
Prognoza
1.4%
Poprzednio
-3.7%
Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Sprzedaży Nieruchomości (NAR). Indeks Trwającej Sprzedaży Domów wydawany jest w ciągu pierwszego tygodnia każdego miesiąca. Indeks mierzy aktywność kontraktów na budowę domów. Oparty jest na kontraktach dot. nieruchomości dla istniejących domów jednorodzinnych, mieszkań i spółdzielni. Sprzedaż jest ustalona jako trwająca gdy kontrakt został podpisany i transakcja nie została dokończona, ale sprzedaż zwykle jest finalizowana w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od podpisania. Indeks wynosi100 lub równoważny do średniego poziomu aktywności kontraktu podczas 2001 roku, pierwszego roku kiedy nastąpiło badanie i był taki przez pięć kolejnych lat dla sprzedaży istniejących domów. Indeks Trwającej Sprzedaży Domów oparty jest na dużej, krajowej próbie, zwykle reprezentuje 20 procent wszystkich transakcji sprzedaży istniejących domów.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 22.07.2016
Obecnie
521.1 mln baryłek
Prognoza
517.05 mln baryłek
Poprzednio
519.5 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
13:00
Decyzja ws. stopy procentowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
27.07.2016
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.5%
Pojęcie 'polityka monetarna' odnosi się do działań podjętych przez bank centralny, taki jak Rezerwa Federalna, które wpływają na dostępność i koszt pieniądza i kredytów i pomagają w promowaniu krajowych celów gospodarczych. Akt Rezerwy Federalnej z 1913 roku dał Rezerwie Federalnej odpowiedzialność ustalania polityki monetarnej. Rezerwa Federalna kontroluje trzy narzędzia polityki monetarnej – operacje na otwartym rynku, poziom obniżek i wymagania rezerwy. Zarząd Systemu Rezerwy Federalnej jest odpowiedzialny za poziom obniżki (stopa odsetek pobierana od banków komercyjnych i innych instytucji depozytowych za pożyczki, które otrzymują z ich regionalnej Rezerwy Federalnej Kredytów Bankowych) i wymagania rezerwy (kwota funduszy, które instytucja depozytowa musi utrzymywać w rezerwie przeciw specyficznym zobowiązaniom depozytowym), a Komitet Federalny Otwartego Rynku jest odpowiedzialny za operacje na otwartym rynku (zakupy i sprzedaże amerykańskiego Skarbu Państwa i papierów wartościowych agencji federalnych). Poprzez użycie tych trzech narzędzi Rezerwa Federalna wpływa na zapotrzebowanie na i dostawę bilansów, które instytucje depozytowe muszą utrzymywać w Bankach Rezerwy Federalnej i w tej sposób zmienia poziom funduszy federalnych. Poziom funduszy federalnych jest poziomem odsetek przy których instytucje depozytowe pożyczają bilans w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej w ciągu nocy. Zmiany w poziomie funduszy federalnych rozpoczyna łańcuch zdarzeń, które wpływają na krótkoterminowe poziomy odsetek, poziomy wymiany walut zagranicznych, długoterminowe poziomy bezrobocia, kwotę pieniędzy i kart i, ostatecznie, zakres zmiennych ekonomicznych, włącznie z zatrudnieniem, produkcją i cenami dóbr i usług. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) składa się z dwunastu członków. FOMC przeprowadza osiem regularnie zaplanowanych spotkań na rok. Na tych spotkaniach Komitet przegląda warunki gospodarcze i finansowe, ustala odpowiednie stanowisko w sprawie polityki monetarnej i ocenia ryzyko wobec jego długoterminowych celów stabilności cen i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
13:00
Oświadczenie FOMC ws. polityki monetarnej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
26.07.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
20:30
Indeks cen eksportu k/k
AustraliaAUD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
2.9%
Poprzednio
-4.7%
Indeks mierzy zmiany w cenach całego australijskiego eksportu, włącznie z re-eksportem (czyli dobrami, które są importowane do Australii i eksportowane w późniejszym terminie bez fizycznych zmian). W związku z faktem, iż ceny są wyrażane w walucie australijskiej, zmiany cen Dolara australijskiego w stosunku do cen walut krajów zamorskich mogą mieć wpływ na zmiany cen wielu towarów, które są sprzedawane zgodnie z cenami w walutach krajów zamorskich. W większości przypadków ceny są ustalane z użyciem stałych wartości pomiędzy rynkami.
20:30
Indeks cen importu k/k
AustraliaAUD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
1.6%
Poprzednio
-3.0%
Indeks cen importu mierzy zmiany w cenach całego importu do Australii. Liczby indeksu dla każdego kwartału związane są z cenami towarów importowanych do Australii podczas kwartału. Indeks jest indeksem stałych wartości. Elementy zawarte w indeksie wybrano na podstawie wartości importowanych do Australii produktów w latach 1999-2000.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku