chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Pewność konsumencka Gfk
Czerwiec
9.8
9.7
9.7
01:00
CHF
Szwajcaria
Wskaźnik konsumpcji UBS
Kwiecień
1.47
-
1.40 R (1.51)
02:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen producentów m/m
Maj
-0.1%
-
0.6% R (0.7%)
02:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen producentów r/r
Maj
-6.1%
-
-5.6% R (-5.4%)
03:00
EUR
Niemcy
Klimat biznesowy IFO
Maj
 
106.8
106.6
03:00
EUR
Niemcy
Bieżąca ocena IFO
Maj
 
113.2
113.2
03:00
EUR
Niemcy
Oczekiwania IFO
Maj
 
100.8
100.4
03:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe m/m
Marzec
 
-
0.7%
03:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe r/r
Marzec
 
-
3.8%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa m/m
Marzec
 
-
3.8%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa r/r
Marzec
 
-
-0.2%
04:00
CHF
Szwajcaria
Sentyment gospodarczy ZEW
Maj
 
-
11.5
04:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Kwiecień
 
-
4.04 mld EUR
05:00
EUR
strefa euro
Spotkanie ministrów finansów eurostrefy
25.05.2016
 
-
-
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 20.05.2016
 
-
-1.6%
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen domów m/m
Marzec
 
0.4%
0.4%
09:00
CAD
Kanada
Decyzja ws. stopy procentowej
25.05.2016
 
0.5%
0.50%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 20.05.2016
 
-
541.3 mln baryłek
18:50
JPY
Japonia
Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) r/r
Kwiecień
 
-
0.2%
20:30
AUD
Australia
Prywatne wydatki kapitałowe k/k
I kw.
 
-
0.8%
20:30
AUD
Australia
Wykonanych robów budowlanych k/k
I kw.
 
-
-3.6%
01:00
Pewność konsumencka Gfk
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
9.8
Prognoza
9.7
Poprzednio
9.7
Indeks pobierany jest z badania pt. “GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima” (GfK usługi gospodarcze – konsumpcja i nastrój do oszczędzania), które są publikowane przez firmę badawczą GfK Marktforschung. Badanie jest głównie bazowane na comiesięcznych rozmowach z klientami, które są przeprowadzane w imieniu Komisji Unii Europejskiej. Reprezentatywna grupa 2 500 wybranych respondentów pytana była używając systemu rotacyjnego o ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej i jak widzą swoją własną sytuację finansową.
01:00
Wskaźnik konsumpcji UBS
SzwajcariaCHF
Okres
Kwiecień
Obecnie
1.47
Prognoza
-
Poprzednio
1.40 R (1.51)
Wskaźnik konsumpcji UBS (Union Bank of Switzerland) sygnalizuje trendy w prywatnej konsumpcji w Szwajcarii z przewagą ok. trzech miesięcy w stosunku do oficjalnych danych. Stanowiąc 58%, prywatna konsumpcja jest zdecydowanie najbardziej istotym elementem szwajcarskiego PKB. UBS wylicza ten wiodący wskaźnik spośród pięciu paramentów związanych z konsumentami: sprzedaży nowych samochodów, sytuacji biznesowej w handlu detalicznym, liczby nocowań w hotelach przez Szwajcarów w Szwajcarii, indeksu sentymentu konsumenckiego i transakcji kartami kredytowymi wykonanymi poprzez UBS w punktach sprzedaży w Szwajcarii. Z wyjątkiem indeksu sentymentu konsumenckiego, wszystkie dane są dostępne comiesięcznie. Długoterminowa średnia indeksu wynosi 1.50 punktu.
02:00
Indeks cen producentów m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Maj
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
0.6% R (0.7%)
Indeks Cen Przemysłowych (ang. IPRI) (Indeks Cen Produkcyjnych) to wskaźnik sytuacyjny, który mierzy miesięczny rozwój cen produktów wytwarzanych i sprzedawanych na krajowym rynku, podczas pierwszego okresu ich komercjalizacji. Innymi słowy, ceny sprzedaży tych produktów pochodzą z fabryki, która uzyskała je z przedsiębiorstwa przemysłowego w transakcjach, które są wykonywane, poza transportem i kosztami komercjalizacji i fakturowanym VATem. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
02:00
Indeks cen producentów r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Maj
Obecnie
-6.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-5.6% R (-5.4%)
Indeks Cen Przemysłowych (ang. IPRI) (Indeks Cen Produkcyjnych) to wskaźnik sytuacyjny, który mierzy miesięczny rozwój cen produktów wytwarzanych i sprzedawanych na krajowym rynku, podczas pierwszego okresu ich komercjalizacji. Innymi słowy, ceny sprzedaży tych produktów pochodzą z fabryki, która uzyskała je z przedsiębiorstwa przemysłowego w transakcjach, które są wykonywane, poza transportem i kosztami komercjalizacji i fakturowanym VATem. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:00
Klimat biznesowy IFO
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
106.8
Poprzednio
106.6
Indeks klimatu biznesowego Ifo jest bazowany na ok. 7 000 miesięcznych odpowiedzi na badania z firm w sektorze przetwórstwa, konstrukcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firmy proszone są o podanie swoich ocen na temat bieżącej sytuacji biznesowej oraz oczekiwań na następne sześć miesięcy. Mogą określić sytuację jako „dobrą”, „satysfakcjonującą” lub „słabą”, a swoje oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy określają słowami „bardziej przychylna”, „bez zmian” lub „bardziej nieprzychylna”. Wartość bilansu w sprawie klimatu biznesowego jest różnicą pomiędzy wartością procentową „dobra” i „słaba”, a bilans oczekiwań jest różnicą w procentowych odpowiedziach „bardziej przychylna” i „bardziej nieprzychylna”. Klimat biznesowy jest transformowaną średnią bilansów sytuacji biznesowej i oczekiwań, Indeks używa 100 jako środkowy punkt pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. Im dalej wynik jest od 100, tym silniejsze jest dane uczucie.
03:00
Bieżąca ocena IFO
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
113.2
Poprzednio
113.2
Indeks Klimatu Biznesowego If to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Bieżąca Ocena IFO: Mierzy obecne warunki w niemieckim biznesie, bez uwzględnienia przyszłej sytuacji.
03:00
Oczekiwania IFO
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
100.8
Poprzednio
100.4
Indeks Klimatu Biznesowego Ifo to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Oczekiwania IFO: Na podstawie oczekiwań firm na następne sześć miesięcy, gdzie firmy oceniają przyszłą sytuację jako lepszą, taką samą lub gorszą.
03:00
Zamówienia przemysłowe m/m
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.7%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Zamówienia przemysłowe r/r
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.8%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Sprzedaż przemysłowa m/m
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.8%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Sprzedaż przemysłowa r/r
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Sentyment gospodarczy ZEW
SzwajcariaCHF
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
11.5
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Szwajcarii w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Niemiec poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
04:00
Bilans handlowy z krajami spoza UE
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
4.04 mld EUR
Główna liczba, wyrażana w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej minus wartość importu z tych krajów. Pozytywna wartość wskazuje na nadwyżkę handlową, podczas gdy negatywna wartość to deficyt.
05:00
Spotkanie ministrów finansów eurostrefy
strefa euroEUR
Okres
25.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 20.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-1.6%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
08:00
Indeks cen domów m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.4%
HPI jest szeroką miarą ruchu pojedynczej rodziny cen domów. HPI jest ważonym indeksem powtarzalnej sprzedaży, oznacza to, że miary średnich zmian cen w powtarzalnych cenach lub refinansowaniu tych samych własności. Informację uzyskuje się poprzez przeglądnięcie powtarzalnych transakcji hipotecznych na własności pojedynczej rodziny, których hipoteki zostały wykupione lub zabezpieczone przez Fannie Mae lub Freddie Mac od stycznia 1975 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
09:00
Decyzja ws. stopy procentowej
KanadaCAD
Okres
25.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.50%
Bank ustala politykę monetarną na podstawie krótkoterminowych stóp procentowych. Robi to poprzez podnoszenie lub obniżanie docelowych poziomów. Docelowy poziom to poziom odsetek, przy którym wielkie instytucje finansowe pożyczają lub pożyczają na jeden dzień (lub docelowo) środki pomiędzy sobą; Bank ustala docelowy poziom dla takiego poziomu. Zmiany w docelowych poziomach odzwieciedlają inne poziomy odsetek, takie jak te dla pożyczek konsumenckich i hipotek. Celem kanadyjskiej polityki monetarnej jest utrzymanie poziomu inflacji , na takim poziomie jak zmierzone w rocznym poziomie w Indeksie cen towarów i usług konsumenckich, wewnątrz docelowego poziomu ustalonego łącznie przez rząd. Od 1995 roku docelowy poziom wynosił od 1 do 3 procent. W listopadzie 2000 roku Bank wprowadził system ośmiu „stałych” terminów każdego roku, w którym ogłasza czy zmienia lub nie kluczowy polityczny poziom. W piątki przed stałą datą Rada Ministrów rozpoczyna poważne rozważania. Rada działa na zasadzie konsensusu. Rada rozpoczyna rozwijanie wspólnego obrazu najbardziej prawdopodobne przyszłe ścieżki w gospodarce i następujący trend w inflacji. Rada wznawia obrady w kolejny poniedziałek i do końca dnia osiąga konsensus dot. poziomów. Z wsparciem starszych członków działu komunikacji przygotowują notatkę prasową, która opisuje przyczyny będące podstawą decyzji.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 20.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
541.3 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
18:50
Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Indeks Cen Usług Korporacyjnych (CSPI) skupia się na cenach usług w handlu pomiędzy korporacjami. CSPI może być uznany za odpowiednik CGPI, który skupia się na cenach dóbr w handlu pomiędzy korporacjami. Głównym celem indeksu jest badanie rozwoju cen, które mają najbardziej czuły wpływ na dostawy i warunki popytu na rynku usług, z widokiem na ułatwienie analizy warunków makroekonomicznych. CSPI pokrywa krajowe i importowane usługi dostarczone przez firmy, a wyklucza usługi dostarczone przez konsumentów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
20:30
Prywatne wydatki kapitałowe k/k
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.8%
Wskaźnik ten mierzy zmianę wartości z inflacją dla nowych wydatków prywatnych firm. Jest to główny wskaźnik dobrej kondycji gospodarczej – warunki rynkowe mają szybki wpływ na firmy, a zmiany w ich inwestycjach mogą być wczesnym sygnałem przyszłej aktywności gospodarczej. Raport ten wykonywany jest kwartalnie.
20:30
Wykonanych robów budowlanych k/k
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-3.6%
Wszystkie prace budowlane pochodą z dodania całości prac budowlanych i całości prac budowlanych inżynierskich. Szacunki wykonane w oparciu o prace budowlane i prace inżynieryjne pochodzą z kwartalnego badania aktywności budowlanej oraz kwartalnego badaniu budownictwo iżynieryjnego. Szacunki wykonywanej pracy są oparte na podstawie każdego badania na około 80% wartości prac wykonanych w bieżącym kwartale. Zakres badań jest zatwierdzeniem wszystkich wykonanych prac budowlanych inżynierii związanych z budową nowych budynków lub zmian strukturalnych, rozbudowy lub innych dodatków w istniejących budynkach. Konserwacja jest wykluczona, ale remonty z udziałem częściowej rozbiórki i odbudowy są włączone. Jest to procentowa zmiana w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku