chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
Nieokreślony
JPY
Japonia
Zamówienia konstrukcyjne r/r
Maj
34.5%
-
-16.9%
00:00
JPY
Japonia
Rozpoczęcia budów mieszkań r/r
Maj
9.8%
4.8%
9.0%
01:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna m/m
Maj
0.9%
0.7%
-0.9%
01:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna r/r
Maj
2.6%
3.0%
2.3%
01:45
EUR
Francja
Wydatki konsumenckie m/m
Maj
-0.7%
-0.1%
-0.1%
01:45
EUR
Francja
Wydatki konsumenckie r/r
Maj
2.2%
2.5%
2.8% R (2.5%)
01:45
EUR
Francja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Sierpień
0.2%
0.2%
0.4%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Sierpień
0.2%
0.2%
0.0%
01:45
EUR
Francja
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Sierpień
0.2%
0.1%
0.5%
01:45
EUR
Francja
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich y/y
Sierpień
0.3%
0.3%
0.1%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen producentów m/m
Maj
0.3%
-
-0.4% R (-0.5%)
01:45
EUR
Francja
Indeks cen producentów r/r
Maj
-3.5%
-
-4.2% R (-4.1%)
02:00
CHF
Szwajcaria
KOF Główny wskaźnik
Maj
102.4
102.8
102.9
02:55
EUR
Niemcy
Poziom bezrobocia
Czerwiec
6.1%
6.1%
6.1%
02:55
EUR
Niemcy
Zmiana bezrobocia
Czerwiec
-6 000
-5 000
-11 000
03:30
GBP
Wielka Brytania
Rachunek bieżący
I kw.
-32.6 mld GBP
-27.1 mld GBP
-34.0 mld GBP R (-32.7 mld GBP)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks usług 3m/3m
3 miesiące do 05.2016
0.5%
0.4%
0.6%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Końcowy Produkt Krajowy Brutto k/k
I kw.
0.4%
0.4%
0.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Końcowy Produkt Krajowy Brutto r/r
I kw.
2.0%
2.0%
2.0%
04:00
EUR
strefa euro
Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
0.1%
0.0%
-0.1%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Lipiec
0.1%
0.3%
0.3%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Lipiec
-0.4%
-0.2%
-0.3%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Lipiec
0.1%
0.2%
0.3%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Lipiec
-0.3%
-0.2%
-0.3%
05:00
EUR
Włochy
Indeks cen producentów m/m
Maj
0.7%
-
-0.9%
05:00
EUR
Włochy
Indeks cen producentów r/r
Maj
-4.2%
-
-4.5%
06:30
EUR
strefa euro
Protokół z posiedzenia rady polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego
30.06.2016
 
-
-
07:30
CAD
Kanada
Produkt krajowy brutto m/m
Kwiecień
0.1%
0.1%
-0.2%
07:30
CAD
Kanada
Produkt krajowy brutto r/r
Kwiecień
1.5%
1.4%
1.2% R (1.1%)
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen surowców m/m
Maj
6.7%
5.0%
0.7%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen produkcji przemysłowej m/m
Maj
1.1%
0.4%
-0.5%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 25.06.2016
268 000
267 000
258 000 R (259 000)
08:45
USD
Stany Zjednoczone
PMI Chicago (Badanie biznesowe ISM-Chicago)
Czerwiec
56.8
50.7
49.3
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 24.06.2016
 
3 148 mld metrów sześciennych
3 103 mld metrów sześciennych
10:00
GBP
Wielka Brytania
Carney (Prezes BOE) mówi
30.06.2016
 
-
-
12:30
USD
Stany Zjednoczone
Bullard (FED) mówi
30.06.2016
 
-
-
18:30
AUD
Australia
Indeks przetwórstwa AIG
Czerwiec
 
-
51
18:30
JPY
Japonia
Poziom bezrobocia
Maj
 
3.2%
3.2%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Maj
 
-
0.2%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Maj
 
-0.5%
-0.3%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Maj
 
-
0.3%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Maj
 
-0.4%
-0.3%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
Czerwiec
 
-
0.0%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
Czerwiec
 
-0.4%
-0.5%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
Czerwiec
 
-
0.0%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
Czerwiec
 
-0.5%
-0.5%
18:30
JPY
Japonia
Wydatki gospodarstwa domowego r/r
Maj
 
-1.4%
-0.4%
18:50
JPY
Japonia
Podsumowanie Tankan dla dużych firm spoza przetwórstwa
II kw.
 
19
22
18:50
JPY
Japonia
Podsumowanie Tankan dla dużych firm przetwórczych
II kw.
 
4
6
20:00
CNY
Chiny
Indeks PMI w przetwórstwie
Czerwiec
 
50.1
50.1
20:00
CNY
Chiny
Indeks PMI poza przetwórstwem
Czerwiec
 
-
53.1
20:45
CNY
Chiny
HSBC Końcowy indeks PMI w przemyśle
Czerwiec
 
49.1
49.2
21:00
JPY
Japonia
Końcowy PMI przetwórstwa
Czerwiec
 
-
47.8
Nieokreślony
Zamówienia konstrukcyjne r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
34.5%
Prognoza
-
Poprzednio
-16.9%
Indeks reprezentuje wartość nowych zamówień na prace budowlane otrzymanych w ciągu miesiąca przez 50 największych firm budowlanych. Dane odnoszą się do wartości oryginalnych kontraktów i budowy na własny użytek, ale nie będącej wartością zamówień u podwykonawców. Zarówno publiczne jak i prywatne nowe zamówienia są pokryte w badaniu. Badanie jest opracowywane z wyników Badania Otrzymanych Zamówień Budowlanych, które jest pocztowym badaniem zarządzonym bezpośrednio przez Ministerstwo Budownictwa. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
00:00
Rozpoczęcia budów mieszkań r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
9.8%
Prognoza
4.8%
Poprzednio
9.0%
Statystyki te dostarczają jednego z reprezentatywnych wskaźników dla następujących trendów w inwestycjach mieszkaniowych i sumuje liczbę rozpoczęć budów domów w różnych punktach czasu, co więcej statystyki mają różne kategorie budowy domu pokrywające związek własności domu taki jak posiadany dom, dom na wynajem, przedmiot inwestorów, struktury i regiony. Są dwa typy budowy: 1. Budowa nowych mieszkań. W budowie nowych mieszkań, nowe mieszkanie (włącznie z tymi przebudowanymi na nowych terenach lub nowymi sekcjami mieszkania) budowane jest przez nową budowę, dodatek lub renowację. 2: Inne. Są to przypadki gdy nowa sekcja mieszkania nie jest zbudowana jako dodatek lub renowacja. W relacji do wahań w gospodarce uznaje się, że wzrost w rozpoczęciach budów domów jest prekursorem dla wzrostu w gospodarce.
01:00
Sprzedaż detaliczna m/m
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
0.9%
Prognoza
0.7%
Poprzednio
-0.9%
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Sprzedaż detaliczna r/r
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
2.6%
Prognoza
3.0%
Poprzednio
2.3%
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:45
Wydatki konsumenckie m/m
FrancjaEUR
Okres
Maj
Obecnie
-0.7%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
-0.1%
Mierzy zmianę w całkowitej, dostosowanej do inflacji wartości wydatków na dobra przez konsumentów. Dostarcza krótkoterminowego obrazu zachowania gospodarstwa domowego. Skupia się na 'wydatku gospodarstwa domowego', który jest odpowiedni dla krótkoterminowej analizy gospodarczej. Wydatki gospodarstwa domowego na inne produkty, jak również ogólne wydatki rządowe, publikowane są kwartalnie jako część kwartalnych rachunków krajowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Wydatki konsumenckie r/r
FrancjaEUR
Okres
Maj
Obecnie
2.2%
Prognoza
2.5%
Poprzednio
2.8% R (2.5%)
Mierzy zmianę w całkowitej, dostosowanej do inflacji wartości wydatków na dobra przez konsumentów. Dostarcza krótkoterminowego obrazu zachowania gospodarstwa domowego. Skupia się na 'wydatku gospodarstwa domowego', który jest odpowiedni dla krótkoterminowej analizy gospodarczej. Wydatki gospodarstwa domowego na inne produkty, jak również ogólne wydatki rządowe, publikowane są kwartalnie jako część kwartalnych rachunków krajowych. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich jest oficjalnym instrumentem do miary inflacji. Pozwala na ocenę pomiędzy dwoma danymi okresami średniej zmiany w cenach produktów spożywanych przez gospodarstwa domowe. Jest sumowaną oceną ruchów cen produktów na bazie stałej jakości. CPI pokrywa wszystkie dobra i usługi konsumowane na terytorium Francji przez gospodarstwa domowe rezydentów i osób nie będących rezydentami (na przykład turystów). Jedyne sektory wykluczone z pola obserwacji CPI to hazard, prywatne usługi szpitalne i polisy na życie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
01:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich jest oficjalnym instrumentem do miary inflacji. Pozwala na ocenę pomiędzy dwoma danymi okresami średniej zmiany w cenach produktów spożywanych przez gospodarstwa domowe. Jest sumowaną oceną ruchów cen produktów na bazie stałej jakości. CPI pokrywa wszystkie dobra i usługi konsumowane na terytorium Francji przez gospodarstwa domowe rezydentów i osób nie będących rezydentami (na przykład turystów). Jedyne sektory wykluczone z pola obserwacji CPI to hazard, prywatne usługi szpitalne i polisy na życie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:45
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.5%
Pokrycie Zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadzie 'końcowych, pieniężnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego', w odniesieniu do krajowej koncepcji Europejskiego Systemu Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym dla międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, netto bez zwrotów, dodatków i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich y/y
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.1%
Pokrycie Zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadzie 'końcowych, pieniężnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego', w odniesieniu do krajowej koncepcji Europejskiego Systemu Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym dla międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, netto bez zwrotów, dodatków i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:45
Indeks cen producentów m/m
FrancjaEUR
Okres
Maj
Obecnie
0.3%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4% R (-0.5%)
Indeks cen producentów dla krajowego rynku Francji mierzy rozwój cen transakcji dóbr przemysłowych sprzedawanych na francuskim rynku, netto bez Podatku od wartości dodanej (VAT). Indeks cen producentów dla rynków eksportu pokazuje rozwój cen transakcyjnych dóbr przemysłowych sprzedawanych na obce rynki wyrażone w Euro i dostarczone na statek (FOB Free on board). Połączenie dwóch wskaźników stanowi indeks cen produktów przemysłowych (rynki francuski i zagraniczne). Indeks oparty jest na miesięcznych cenach (lub kwartalnych cenach w niektórych przemysłach) 26 000 produktów zebranych z próby reprezentatywnej 3 900 przedsiębiorstw odpowiadających na obowiązkowe badanie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Indeks cen producentów r/r
FrancjaEUR
Okres
Maj
Obecnie
-3.5%
Prognoza
-
Poprzednio
-4.2% R (-4.1%)
Indeks cen producentów dla krajowego rynku Francji mierzy rozwój cen transakcji dóbr przemysłowych sprzedawanych na francuskim rynku, netto bez Podatku od wartości dodanej (VAT). Indeks cen producentów dla rynków eksportu pokazuje rozwój cen transakcyjnych dóbr przemysłowych sprzedawanych na obce rynki wyrażone w Euro i dostarczone na statek (FOB Free on board). Połączenie dwóch wskaźników stanowi indeks cen produktów przemysłowych (rynki francuski i zagraniczne). Indeks oparty jest na miesięcznych cenach (lub kwartalnych cenach w niektórych przemysłach) 26 000 produktów zebranych z próby reprezentatywnej 3 900 przedsiębiorstw odpowiadających na obowiązkowe badanie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
KOF Główny wskaźnik
SzwajcariaCHF
Okres
Maj
Obecnie
102.4
Prognoza
102.8
Poprzednio
102.9
Główny Wskaźnik KOF (Konjunkturforschungsstelle) (barometr gospodarczy KOF) oparty jest na wielosektorowym projekcie z trzema modułami: Moduł Głównego PKB (PKB bez budownictwa i bankowości), Moduł Budownicrwa i Moduł Bankowości. Główne PKB obejmuje 92% całego wyniku gospodarki. W barometrze, Moduł Głównego PKB prezentowany jest w sub-modułach: Eksport z celem w UE, Szwajcarski Przemysł i Szwajcarska Konsumpcja.
02:55
Poziom bezrobocia
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
6.1%
Prognoza
6.1%
Poprzednio
6.1%
Federalna Agencja Zatrudnienia zalicza osoby do poszukujących pracy, które są zarejestrowane jako bezrobotne w agencjach pracy, są tymczasowo bez pracy lub pracują jedynie na część etatu (tj. pracują regularne przez mniej niż 15 godzin w tygodniu). Poszukujący pracy musi również być dostępny w celu wykonywania pewnych czynności dla agencji zatrudnienia, on/ona nie może być niezdolny do pracy w związku z chorobą, nie może mieć pow. 65 lat i musi szukać pracy z zastrzeżeniem, iż musi pokrywać składki społeczne i dającej pracę na min. 15 godzin w tygodniu. Z kolei statystyki Federalnej Agencji Zatrudnienia liczą osoby jako bezrobotne, które według definicji ILO nie są bezrobotne na rynku pracy. Odnosi się to w szczególności do zarejestrowanych bezrobotnych, którzy wykonują pracę w wymiarze marginalnym w dozwolonym zakresie i osób, które właściwie nie szukają pracy, chociaż są formalnie zarejestrowane jako bezrobotne.
02:55
Zmiana bezrobocia
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
-6 000
Prognoza
-5 000
Poprzednio
-11 000
Rejestr osób pracujących zawiera wszystkie osoby, które dokonują jakiejkolwiek aktywności zarobkowej jako pracownicy (płaceni tygodniowo i miesięcznie, przedstawiciele państwa, pracownicy na część etatu, żołnierze, jako osoby samozatrudnione oraz pracujący w niepracujących rodzinach bez względu na zakres tej aktywności. Jest to zmiana liczbowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:30
Rachunek bieżący
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
-32.6 mld GBP
Prognoza
-27.1 mld GBP
Poprzednio
-34.0 mld GBP R (-32.7 mld GBP)
Łączy w sobie przepływ dóbr, usług, dochodu i płatności przesyłaniem do i z Wielkiej Brytanii. Rachunek bieżący zawiera bilans handlowy (eksport i import dóbr i usług), przychody z tytułu płatności (takie jak oprocentowanie, dywidendy, wypłaty) i transfery unilateralne (pomoc, podatki, jednostronne prezenty). Rachunek bieżący jest jednym z trzech składników, które tworzą Blians Płatniczy Kraju (składa się z Rachunku Finansowego, Rachunku Kapitałowego i Rachunku Bieżącego) będący szczegółowym rozliczenia wszystkich międzynarodowych interakcji. Wzrastająca nadwyżka wskazuje, że obcokrajowcy kupują więcej krajowej waluty, aby wykonać transakcje w kraju.
03:30
Indeks usług 3m/3m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do 05.2016
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.6%
Miesięczny indeks usług (IoS) pokazuje miesięczne ruchy w wartości brutto dodanej do przemysłów usługowych. Przemysł usług w sumie stanowi ok. 75% brytyjskiego PKB i zawiera w sobie sektor prywatny i usługi rządowe. Wartość dodana brutto (GVA) jest ważnym elementem miary gospodarki. GVA dla przemysłów usługowych jest różnicą pomiędzy wartością dostarczonej usługi (wynik końcowy) i wartością dóbr i usług użytych w dostarczeniu tej usługi (średnie zużycie). IoS pokazuje jak ta wartość zmienia się z miesiąca na miesiąc.
03:30
Końcowy Produkt Krajowy Brutto k/k
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
0.4%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.4%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest integralną częścią krajowych rachunków Wielkiej Brytanii i dostarcza miarę całkowitej aktywności gospodarczej w regionie. PKB jest zwykle określany jako jeden z głównych „wskaźników podsumowujących” aktywności gospodarczej, a odniesienia do „wzrostu w gospodarce” oceniają wzrost PKB w obrębie ostatniego kwartału. Trzecie ocena: Krajowe Rachunki Wielkiej Brytanii – pełne rachunki krajowe – publikowane 12 tygodni po końcu kwartału.
03:30
Końcowy Produkt Krajowy Brutto r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
2.0%
Prognoza
2.0%
Poprzednio
2.0%
04:00
Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.1%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
-0.1%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu do zeszłego roku.
04:00
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
0.1%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
-0.4%
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
0.1%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.3%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to bieżąca zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
04:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
-0.3%
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
-0.3%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to bieżąca zmiana w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
05:00
Indeks cen producentów m/m
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
0.7%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.9%
Indeks cen producentów dla produktów przemysłowych mierzy zmianę w cenie wyjściowej na pierwszym poziomie handlu. Wysokości cen odnoszą się do dóbr sprzedawanych na krajowym rynku bez podatków, VATu oraz innych opłat uiszczanych przez kupującego. Zawarte produkty odnoszą się do całego sektora przemysłowego z wykluczeniem konstrukcji, budowy statków i łodzi, przetwórstwa samolotów i pojazdów kosmicznych, przetwórstwa sprzętu kolejowego i wojskowego. Ceny produktów zawarte w koszyku klasyfikowane są na 1102 elementy. Informacja zbierana jest z 3 667 firm oraz ok. 12600 cen, które są obserwowane każdego miesiąca. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
05:00
Indeks cen producentów r/r
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
-4.2%
Prognoza
-
Poprzednio
-4.5%
Indeks cen producentów dla produktów przemysłowych mierzy zmianę w cenie wyjściowej na pierwszym poziomie handlu. Wysokości cen odnoszą się do dóbr sprzedawanych na krajowym rynku bez podatków, VATu oraz innych opłat uiszczanych przez kupującego. Zawarte produkty odnoszą się do całego sektora przemysłowego z wykluczeniem konstrukcji, budowy statków i łodzi, przetwórstwa samolotów i pojazdów kosmicznych, przetwórstwa sprzętu kolejowego i wojskowego. Ceny produktów zawarte w koszyku klasyfikowane są na 1102 elementy. Informacja zbierana jest z 3 667 firm oraz ok. 12600 cen, które są obserwowane każdego miesiąca. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
06:30
Protokół z posiedzenia rady polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego
strefa euroEUR
Okres
30.06.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Minutes of European Central Bank's Monetary Policy Meeting. Protokół jest podsumowaniem ostatniego posiedzenia rady polityki monetarnej EBC. Dokument ukazuje się cztery tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów i stanowi podsumowanie dyskusji, nie przedstawiając pozycji poszczególnych członków banku. Szczegółowe protokoły z dyskusji nadal będą utrzymywane w tajemnicy przez 30 lat.
07:30
Produkt krajowy brutto m/m
KanadaCAD
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.1%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
-0.2%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przemysłach na podstawowych cenach jest miarą produkcji gospodarczej, która ma miejsce w granicach geograficznych Kanady. Pojęcie „brutto” w PKB oznacza koszty konsumpcji kapitałowej. Które są kosztami połączonymi z amortyzacją aktywów kapitałowych (budynki, osprzęt i wyposażenie) są zawarte. Oceny produkcji przygotowywane są dla 215 osobnych przemysłów z użyciem Północnoamerykańskiego systemu Klasyfikacji Przemysłowej (NAICS). Pomiary PKB na przemysł dostarczają miary całkowitej aktywności gospodarczej, która uzupełnia oceny bazowane na wpływach i wydatkach przygotowane przez Zespół Rachunków Wydatków i Wpływów i stanowią rozszerzenie (w stosunku miesięcznym) tabel wkładu-wyjścia Systemu Rachunków Krajowych.
07:30
Produkt krajowy brutto r/r
KanadaCAD
Okres
Kwiecień
Obecnie
1.5%
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.2% R (1.1%)
Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przemysłach na podstawowych cenach jest miarą produkcji gospodarczej, która ma miejsce w granicach geograficznych Kanady. Pojęcie „brutto” w PKB oznacza koszty konsumpcji kapitałowej. Które są kosztami połączonymi z amortyzacją aktywów kapitałowych (budynki, osprzęt i wyposażenie) są zawarte. Oceny produkcji przygotowywane są dla 215 osobnych przemysłów z użyciem Północnoamerykańskiego systemu Klasyfikacji Przemysłowej (NAICS). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen surowców m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
6.7%
Prognoza
5.0%
Poprzednio
0.7%
Indeks cen surowców (RMPI) mierzy zmiany cen surowców w podziale na przemysły w Kanadzie przy dalszym przetworzeniu. Jako, że indeks cen kupców zawiera wszystkie koszty, kupcy dążą do przewiezienia towaru do założonej bramy. W ten sposób opłaty transportowe i podatki netto są płacone, a zwykłe zobowiązania są zawarte jak również jako efekt dotacji, jeżeli jakiekolwiek występują są płacone dla kupca. Indeks dostarcza ruchów cen dla grupy mającej największy wkład w dobra produkowane w Kanadzie. Pomaga pokrywać zakres zmian cen w kanadyjskiej gospodarce i jest wartościowy pośrednio i w relacji do ruchów cen produktów pochodzących z części z tych materiałów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen produkcji przemysłowej m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
1.1%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
-0.5%
Indeks cen produkcji przemysłowej (IPPI) odzwierciedla ceny, które producenci otrzymują w momencie opuszczenia bram produkcji. Nie odzwierciedla ona tego, co płaci konsument. W przeciwieństwie do Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich, IPPI nie wlicza podatków i wszystkich kosztów, które powstają pomiędzy czasem kiedy opuszczają produkcji, a czasem, w którym końcowy użytkownik wchodzi w jego posiadanie, włącznie z transportem, hurtem i kosztami detalicznymi. Wiele kosztów zbieranych do wyliczenia IPPI wykazywane jest w Dolarach amerykańskich a następnie wymieniane na Dolary kanadyjskie. Następnie, wzrost lub spadek wartości Dolara kanadyjskiego przeciw ich amerykańskim odpowiednikom ma wpływ na IPPI. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 25.06.2016
Obecnie
268 000
Prognoza
267 000
Poprzednio
258 000 R (259 000)
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
08:45
PMI Chicago (Badanie biznesowe ISM-Chicago)
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
56.8
Prognoza
50.7
Poprzednio
49.3
Badanie biznesu ISM-Chicago jest sprawdzonym, comiesięcznym 'pierwszym spojrzeniem' na biznes, rząd i aktywność biznesową NGO (organizacji pozarządowych) w USA. Wydawane każdego ostatniego dnia roboczego w miesiącu Badanie biznesu ISM-Chicago raportuje zakres działalności gospodarczej. Oparte na panelu wyznaczonym z członkostwa w Instytucie Zarządu Dostaw – Chicago (ISM-Chicago) badanie zawiera dane ze światowych aktywności gospodarczych odpowiadających firm. Badanie Aktywności i Polityki Biznesowej zawiera światowe aktywności spoza przetwórstwa jak i w przetwórstwie odpowiadających firm. Miesięczne Badanie Biznesu ISM-Chicago składa się z siedmiu serii Aktywności Gospodarczej (+, takie same, -, surowce i sezonowo dostosowane indeksy): Produkcji; Nowych Zamówień; Zaległych Zamówień; Zatrudnienia; Inwentarzy; Płaconych Cen i Dostaw. Każda z serii reprezentuje poziom aktywności (proporcjonalnie do odpowiedzi w badaniu) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Złożony Barometr Biznesu dostarcza ogólną ocenę aktywności biznesowej.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 24.06.2016
Obecnie
 
Prognoza
3 148 mld metrów sześciennych
Poprzednio
3 103 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
10:00
Carney (Prezes BOE) mówi
Wielka BrytaniaGBP
Okres
30.06.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
12:30
Bullard (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
30.06.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
18:30
Indeks przetwórstwa AIG
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
51
Badanie prowadzone przez Australian Industry Group (AIG). Główni ekonomiści Grupy AI monitorują wydajność produkcji, usług i sektora konstrukcji, podają prognozy ekonomiczne i oceny sektora produkcji, jak również raporty w specyficznym zakresie oraz badania. Australijska grupa produkcyjna – PricewaterhouseCoopers. Australijski indeks wydajności produkcji (australijski PMI) jest określanym sezonowo indeksem obliczanym na podstawie rozszerzania się produkcji, nowych zamówień, dostaw, inwentarzy, i zatrudnienia o różnych wagach. Odczyt australijskiego PMI® powyżej 50 punktów oznacza, że produkcja ogólnie wzrasta; poniżej 50 – że spada. Odległość od 50 jest wskaźnikiem na siłę ekspansji lub osłabienie. Wyniki badania są bazowane na zmiennej grupie badanych przedsiębiorstw produkcyjnych każdego miesiąca.
18:30
Poziom bezrobocia
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
3.2%
Poprzednio
3.2%
Poziom bezrobocia = (Osoba bezrobotna) / (Siła robocza) * 100; Siła robocza: Osoba zatrudniona i osoba bezrobotna w całym społeczeństwie, która ma 15 lat lub więcej; Osoba zatrudniona: Osoba zatrudniona w pracy i zatrudniona poza pracą; Osoba zatrudniona w pracy: Wszystkie osoby, które pracowały za płacę lub zysk, lub pracowały jako bezpłatny pracownik rodziny przez przynajmniej jedną godzinę w tygodniu referencyjnym; Zatrudniona osoba poza pracą: Wśród ludzi z pracą, ale nie będących w pracy w tygodniu referencyjnym; Osoba bezrobotna: Osoba, która spełnia następujące warunki: bez pracy i nie szukała pracy przez cały referencyjny tydzień (inaczej niż osoba zatrudniona); gotowa do pracy jeżeli praca będzie dostępna i nie poszukiwała aktywnie pracy lub przygotowuje się do otwarcia firmy w tygodniu referencyjnym (włącznie z czekaniem na wynik aktywności w poszukiwaniu pracy wykonanej w przeszłości).
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-0.5%
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-0.4%
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.4%
Poprzednio
-0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.5%
Poprzednio
-0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Wydatki gospodarstwa domowego r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-1.4%
Poprzednio
-0.4%
Badaną jednostką jest gospodarstwo domowe poza jednoosobowymi gospodarstwami domowymi lub studentami na całym terenie Japonii. Próby gospodarstw domowych wybierane są na podstawie trzyetapowej metody warstwowej próby. Jednostki w próbie na trzech etapach to: miasto (np. duże miasto, małe miasto, wieś), teren badanej jednostki i gospodarstwo domowe. Dane uzyskiwane są w czterech rodzajach kwestionariuszy, czyli, Plan gospodarstwa domowego, Księga rachunku rodziny, Plan dochodu rocznego i Plan oszczędzania. Rachmistrzowie wypełniają Plan gospodarstwa domowego liczbą członków gospodarstwa domowego, zawodami i przemysłem zarabiających, rodzajem mieszkania itp. Gospodarstwa domowe są proszone o wypełnienie Księgi rachunku rodziny z dziennym dochodem i wydatkami. Dla pracowników gospodarstw domowych, w którym głowa rodziny nie pracuje zarówno wpływy jak i wydatki w gotówce i rzeczach są rejestrowane, podczas gdy dla innych gospodarstw domowych (poza gospodarstwami domowymi z niepracującą głową rodziny) jedynie płace pieniężne i konsumpcja w rzeczach. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
18:50
Podsumowanie Tankan dla dużych firm spoza przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
19
Poprzednio
22
TANKAN jest notyfikowanym badaniem statystycznym przesyłanym do Ministra Spraw Zagranicznych i Komunikacji zgodnie z zapisami Prawa Statystycznego. Badanie przeprowadzane jest w celu dostarczenia rzetelnego obrazu trendów biznesowych w przedsiębiorstwach w Japonii w ten sposób dając wkład w odpowiednią implementację polityki monetarnej. Badanie przeprowadza się kwartalnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wyniki badań publikowane są na początku kwietnia, lipca, października i w połowie grudnia. Przedsiębiorstwa do próby wybiera się z populacji podzielonej na przemysł i klasyfikację rozmiaru jak pokazane poniżej, zgodnie z pewnymi kryteriami statystycznymi, które zostały wprowadzone w celu rzetelności statystycznej i innymi instrumentami miary. Na podstawie rozmiaru kapitału, przedsiębiorstwa dzielone są na duże przedsiębiorstwa (kapitały 1 bilion jenów lub więcej), średnie przedsiębiorstwa (kapitał 100 milionów jenów do mniej niż 1 biliona) i małe przedsiębiorstwa (kapitał 20 milionów jenów do mniej niż 100 milionów jednów). Elementy badania składają się z czterech grup: (1)'Badanie opinii' (2) 'Dane kwartalne' (3) 'Roczne prognozy' (4) 'Liczba zatrudnienia nowych absolwentów' (badane tylko w czerwcu i grudniu). Przykładowo 'Warunki biznesowe' wylicza się przez odjęcie procentu z grupy przedsiębiorstw odpowiadających 'Niekorzystnie' od tych, którzy odpowiadali 'Korzystnie'.
18:50
Podsumowanie Tankan dla dużych firm przetwórczych
JaponiaJPY
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
4
Poprzednio
6
TANKAN jest notyfikowanym badaniem statystycznym przesyłanym do Ministra Spraw Zagranicznych i Komunikacji zgodnie z zapisami Prawa Statystycznego. Badanie przeprowadzane jest w celu dostarczenia rzetelnego obrazu trendów biznesowych w przedsiębiorstwach w Japonii w ten sposób dając wkład w odpowiednią implementację polityki monetarnej. Badanie przeprowadza się kwartalnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wyniki badań publikowane są na początku kwietnia, lipca, października i w połowie grudnia. Przedsiębiorstwa do próby wybiera się z populacji podzielonej na przemysł i klasyfikację rozmiaru jak pokazane poniżej, zgodnie z pewnymi kryteriami statystycznymi, które zostały wprowadzone w celu rzetelności statystycznej i innymi instrumentami miary. Na podstawie rozmiaru kapitału, przedsiębiorstwa dzielone są na duże przedsiębiorstwa (kapitały 1 bilion jenów lub więcej), średnie przedsiębiorstwa (kapitał 100 milionów jenów do mniej niż 1 biliona) i małe przedsiębiorstwa (kapitał 20 milionów jenów do mniej niż 100 milionów jednów). Elementy badania składają się z czterech grup: (1)'Badanie opinii' (2) 'Dane kwartalne' (3) 'Roczne prognozy' (4) 'Liczba zatrudnienia nowych absolwentów' (badane tylko w czerwcu i grudniu). Przykładowo 'Warunki biznesowe' wylicza się przez odjęcie procentu z grupy przedsiębiorstw odpowiadających 'Niekorzystnie' od tych, którzy odpowiadali 'Korzystnie'.
20:00
Indeks PMI w przetwórstwie
ChinyCNY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
50.1
Poprzednio
50.1
Manufacturing PMI.
20:00
Indeks PMI poza przetwórstwem
ChinyCNY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
53.1
Non-Manufacturing PMI.
20:45
HSBC Końcowy indeks PMI w przemyśle
ChinyCNY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
49.1
Poprzednio
49.2
HSBC Final Manufacturing PMI.
21:00
Końcowy PMI przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
47.8
Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI) Nomura/JMMA Japonia jest opracowywany przez Markit Economics we współpracy z Nomura (www.nomura.co.jp) i JMMA – Japoński Związek Zarządzania Materiałami ( www.jmma.gr.jp). Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na miesięcznym badaniu kwestionariuszowym ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na to, co dokładnie dzieje się w gospodarcze sektora prywatnego poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zasobów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, że perspektywy są mniej korzystne. Jest to końcowa ocena.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku